Situații financiare

În conformitate cu Legea contabilității și raportării financiare nr. 287/2017 și Standardul Național de Contabilitate ”Prezentarea situațiilor financiare”:

Entitățile, care conform criteriilor stabilite în alin.(1) din art.4 al Legii 287/2017 se atribuie la entități micro, sunt obligate să prezinte situații financiare și au opțiunea de a prezenta la alegere:

Situațiile financiare prescurtate (RSF prescurtat)
Situațiile financiare simplificate (se completează doar Bilanțul și Raportul de profit și pierdere din RSF1) sau
Situațiile financiare complete (RSF1).
Toate entitățile sunt obligate să atașeze Nota explicativă  la Situațiile financiare.


situatiifinanciare (1).pngSursa: statistica.gov.md